Zpět...

Plánované akce:


Jihočeský kynologický kalendář na rok 2018.
Klubové akce:


Rok 2008: "O borovanský pohár - I.ročník"
Rok 2009: "O borovanský pohár - II.ročník"
Rok 2010: "O borovanský pohár - III.ročník"Dne 21.5.2011 proběhl již 4. ročník klubového závodu O borovanský pohár. Pro závod byly vypsány tyto propozice. Závodu se zúčastnilo 8 psovodů.
Během závodu proběhla ukázka výcviku služební kynologie, kterou ocenili všichni diváci. Krátká aktualita je zde.

Nástup před závodem:

Výsledky závodu O borovanský pohár 4.ročník:
První místo obsadil Petr Kučera se psem Art.
Druhé místo získal Jan Průka s fenou Cerry.
Tředí místo vybojoval František Titz se psem Badi.
Dne 26.5.2012 proběhl již 5. ročník klubového závodu O borovanský pohár. Pro závod byly vypsány tyto propozice. Zúčastnilo se 8 závodníků, během závodu jsme viděli skvělé ukázky práce profesionálních psovodů, za což velmi děkujeme. I počasí nám přálo.
Nástup před závodem:
Na prvním místě se umístil Jan Průka s fenou Cerry (NO). Druhé místo obsadil Petr Kučera se psem Art (BO Malinois).Třetí místo vybojoval Jan Bledý s fenou Sany (rottweiler).


Všem závodníkům děkujeme za účast, poděkování patří i rozhodčímu, figurantovi a organizátorům závodu. Velký dík za podporu patří také sponzorům závodu - Řeznictví DĚDOUCH a Happy Dog.
Fotografie ze závodu lze vyhledat v tomto klubovém albu.

V sobotu 25.5.2013 proběhl již 6. ročník závodu "O borovanský pohár". Soutěžilo se v klasických disciplínách - stopování, základní poslušnost, obrana, závěrem byly i netradiční překvapivé discipliny. Proběhly také ukázky z výcviku profesionálů - psovodů vězeňské služby.
Na prvním místě se umístil Petr Kučera se psem Art, druhá byla Milada Tvarochová se psem Vrony Rhodopy, třetí skončil František Pavel se psem Teddy.
Fotografie a videa ze závodu lze vyhledat v tomto klubovém albu. Na startu se sešli tentokrát jen čtyři psovodi, doufáme, že se do dalšího závodu podaří připravit nové mladé psy a zejména jejich psovody.
V sobotu 7.6.2014 proběhl již 7. ročník závodu "O borovanský pohár". Soutěžilo se v klasických disciplínách - stopování, základní poslušnost, obrana, závěrem byla i netradiční disciplina - dráha plná dopředu nenacvičených překážek.
Na prvním místě se umístil Jan Průka s fenou Cerry, druhý byl Petr Kučera se psem Art, třetí skončil František Pavel se psem Teddy.
Při vyhodnocení jednotlivých disciplín byly výsledky:
Jan Průka a fena Cerry - nejlepší stopa
Jan Průka a fena Cerry - nejlepší poslušnost
Šimon Tvaroch a pes Vrony - nejlepší obrana
Fota vítězů a momentky ze závodu lze najít v albu závodu na klubovém rajčeti. Na startu se sešlo tentokrát šest psovodů.V sobotu 6.6.2015 proběhl 8. ročník závodu "O borovanský pohár".
Na startu bylo 6 psovodů.
Na prvním místě se umístil Josef Kroulík se psem Fred Gymor, druhý byl Jan Janský se psem Buster Megadog, třetí skončil René Kubálek se psem Tommy.